Informasjon i forbindelse med Corona viruset

Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hvordan kystkommuner skal håndtere skip som kommer til deres havner med mistenkt eller bekreftet smitte med covid-19. I vedlagte PDF gis det smittevernfaglige råd og informasjon om kommunens ansvar, rolle og oppgaver.