Fra vei til sjø

Ei ny godsbåtrute mellom Bodø og Tromsø kan spare samfunnet for 200 millioner kroner og spare veiene for 50.000 containere årlig.

Les om saken i blv.no