Havnestyret velges av Sortland kommunestyre for en 4-årsperiode i forbindelse med kommunevalg.
Nåværende styret er valgt for perioden 2019 – 2023.

Styreleder – Tove Mette Bjørkmo, Ap

Nestleder – Einar Kristiansen, Sp

Styremedlem – Gunnhild Stoltz, Ap

Styremedlem – Frank Ludviksen, H

Styremedlem – Einar Mårstad, H

Styremedlem – Jørgen Sollie (brukerrepresentant)

Styremedlem – Einar Glad Hansen (ansattes representant)

Havnestyret

2022

15.02.2022

Innkalling

Orienteringssaker

Regnskap 2021

2021

16.02.2021

E-post kommunikasjon

Innkalling

Oversikt kostnader Vesteraalens

Protokoll - Styremøte Sortland Havn

Sak 06 - Orienteringssaker

Sak 07 - Avtale utleie av forretningslokaler

Sak 08 - Info utbyggingsavtale

Sak 09 - Vesteraalens - kostnader søppel

Sak 10 - Aksjekjøp i Visit Vesterålen AS

23.03.2021

Delutredning Industriområde for maritim industriforetak SK 2015

Farledsnormalen - Kystverket

Forespørsel til Kystverket - nytt havneavsnitt 2020

FS-vedtak 131 i 2018

Innkalling

Lokaliseringsvurdering Multi Consult 2019

Mulighetsstudie Multi Consult 2013

Nasjonal havnestrategi 2015

Protokoll - Styremøte Sortland Havn

Sak 12 - Oppstart regulering nytt havneavsnitt -Kringelneset

Tilsvar fra Kystverket - seilingsled

Transportutvikling - Del 1 - fase 1

Transportutvikling - Del 1 - fase 2

04.05.2021

Fullstendighetserklæring - Årsmelding 2020 - Sortland Havn

Innkalling

Protokoll - Styremøte Sortland Havn

Sak 14 - Orienteringssaker

Sak 14 - Sortland Havn - Innspill NTP 2022 - 2033

Sak 15 - Planprogram og konsekvensutredninger havneavsnitt - Kringelneset

Sak 16 - Innspill - kommunens samfunnsdel

Sak 17 - Samarbeid med Kystvakten

Sak 18 - Sortland - indre havn

Sak 19 - Overflatelegemet - bakområde kai

Sak 20 - Årsmelding

Vedlegg - Sak 15 - Budsjett - Marinarkeologisk befaring Kringelneset Kringelbukta - Sortland kommune (002)

Vedlegg - Sak 15 - Kringelbukta - KU Naturmangfold tilbud MFU

Vedlegg - Sak 15 - Marinarkeologisk vurdering og varsel om befaring - Kringelneset Krin

Vedlegg - Sak 15 - Multiconsult 10200-RIG-TILB-001 (002)

Vedlegg - Sak 15 - NFK - Varsel om arkeologisk befaring og vedlagt budsjett - Nytt havnesnitt Kringelbukta - Sortland

Vedlegg - Sak 15 - NFK § 9 budsjett ny havn Kringelen

Vedlegg - Sak 15 - NFK Nytt havnesnitt Kringelbukta - anmodning om befaring (L)(166734)

Vedlegg - Sak 15 - NRAS Tilbud Kringelbukta 07.04.2021

Vedlegg Sak 14 - Sortland Havn - Innspill NTP 2022 - 2033

Vedlegg Sak 16 - Strategidokumentet - endelig plan

Vedlegg Sak 18 - fs-092 I 2015

Vedlegg sak 20 - Notat vedr beregning av farvannsavgift

30.08.2021

Innkalling

Plankart - Kulturfabrikken og Blåbyen hotell-vedtatt 291009 - liten

Protokoll - Styremøte Sortland Havn

Reguleringsbestemmelser Kulturfabrikken og Blåbyen hotell-vedtatt 291009

Sak 22 - Orienteringssaker

Sak 23 - Status nytt havneavsnitt

Sak 24 - Rehabilitering av terminalkai

Sak 25 - Indre havn

Sak 26 - Etablering av ny innkjøring

Vedlegg - Sak 26 - Utomhusplan Sortland Havn

13.10.2021

Innkalling

Invitasjon - Blå Hub - nytt motor i Vesterålen

Protokoll - Styremøte Sortland Havn

Sak 27 - Orienteringssak - Blå Hub

Sak 29 - Orienteringssaker

Sak 30 - Etablering av servicebrygger - indre havn

Sak 31 - Status nytt havneavsnitt

30.11.2021

Forretningsbetingelser Sortland Havn per 01.01.2022 - Sak 36

Innkalling

Prisliste Sortland Havn 2022 - Sak 36

Sak 33 - Orienteringssaker

Sak 34 - Revidert budsjett 2021

Sak 35 - Budsjett Sortland Havn 2022

Sak 36 - Havneregulativet 2022

Sak 37 - Prosjektstilling

Sak 38 - Møteplan SH 2022

Sak 39 - Utvikling indre havn