Godshavn

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk, fiskeri, stykkgods, og industrihavn. Havna har en total kailengde på 440 meter beregnet til forskjellig fartøystyper og formål, og med flere moderne lagre, fryselagre og spedisjoner for sjø og landverts transporter.

Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

created by dji camera