Gjennomgår alle farledene i landet

Totalt er det snakk om rundt 1075 hoved- og bileder som vi skal igjennom. Målsettingen med gjennomgangen er naturlig nok å gi sikrere navigasjon i ledene, fra svenskegrensen i sør til grensen mot Russland i nord.

Les mer på nyheter fra Kystverket