Første lossing på ny anlegget på Holmen

Det er første gang at en av Prestfjord-båtene losser ved sitt eget anlegg på Holmen.

Vesterålen Losseservice sto for lossinga av FT Holmøy som hadde med seg 770 tonn fisk.

Det nye fryselageret rommer 3000 tonn og skal være stort nok til å ta imot fisk fra rederiets tre båter

Les mer på blv.no