Forretningsområder

Sortland havn er en regional trafikkhavn med fiskeri, stykkgods, container og industrihavn – alt sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

Vi har en egen containerhavn med direkte rute til Europa eller Nord Amerika. Dette gir produsentene og kjøpere en stor tidsbesparelse ved leveranse til andre kontinenter eller jernbane. Se container-ruten på det vedlagte kart under samt aktuell befrakter – visualisert transportrute samt ruteinfo her ; http://www.eimskip.com/

Sentralt rundt Sortland Havn finner du bl.a. følgende selskaper ( klikk på linkene for direkte nettsideinfo ) ;

Sortland havn KF |  Securitas | Nordtrafikk Cargo | Mattilsynet | KystvaktenFiskeridirektoratet | Bring  | Schenker |  | Alsvåg Plater  | Eimskip-CTG | Edi-Systems  | Prestfjord  | Vesteraalens  | Nor-Express AS  | Eurofins Sortland