Forebyggende seilas 2017

RS Knut Hoem og RS Biskop Hvoslef er på plass i Torghuken på Sortland der de skal være med på forbyggede seilas.

Med veteranskøyta Biskop Hvorslef  reiser redningsselskapet rundt å driver  forebyggende arbeid ved å lære barn fra 5 -7 klasse sjøvett. De samarbeider med de lokale brannvesen og ambulansepersonell.