Flytting av kortlesere hovedport/sentralport

I løpet av neste uke blir kortleserne på hovedporten og sentralporten inn til Sortland Havn flyttet fra høyre side til venstre side av innkjøringen.

Dette av praktiske årsaker.

De som evt får problemer med å flytte fastlimte biltager, kan kontakte havneadministrasjonen for å få nye.

Ved andre spørsmål ta kontakt på tlf: 76 10 82 60

utkjøring