Flere trailere bort fra veiene

Derfor bør det satses kraftig for å få godstrafikken over fra veg til sjø og jernbane.

Les mer på vol.no