Fiskeri/lossehavn

Sortland Havn ligger sentralt plassert i Vesterålen noen timers gange fra fiskefeltene i Norskehavet og Barentshavet. Havna er godt skjermet, er isfri, og har moderne lagre og fryseanlegg med en samlet frysekapasitet på ca. 5000 tonn.