Få Nord-Norge-linjen på rett kjøl

Veitrafikken i nord økes med 8000 flere vogntog årlig. Nå slår konsulentselskapet Salt alarm.

Les mer på vol.no