Endring av inn/utkjøringen Sortland Havn

Fra og med 10.06.2013 endres inn og utkjøringen fra Sortland Havn i nord.

Det blir etablert en separat utkjøring fra havneområdet på østsiden av vaktbua, mens dagens inn/utkjøring kun benyttes for innkjøring til havna.

Ved utkjøringen fra havna er det en sløyfe i bakken, ca 1 m fra bom som åpner porten automatisk når den registrerer kjøretøy.

Innkjøringen til havneområdet vil fungere på samme måte som i dag, hvor bommen åpnes automatisk når TAG registreres med grønt lys.

Porttelefon vil fungere som i dag. Det vil ikke være mulig å kjøre ut fra havna gjennom denne bommen.

Endringene vil medføre økt trafikksikkerhet, gi bedre «flyt» i trafikken inn/ut av havneområdet. Vi ber om at det blir gitt ut info til egne ansatte/kunder, og at flest mulig oppfordres til å skaffe seg adgangskort( TAG) da det ikke lenger er mulig å kjøre inn på andres passering.

Bommen har en svært rask reaksjonstid (ca 1,6 sek) og inntil systemet er innkjørt, og en er blitt vant med hvordan bommene virker, ber vi alle om å vise hensyn å kjøre med forsiktighet

Havnesjefen

Se kart

Ny innkjøring