VELKOMMEN TIL SORTLAND HAVN – DEN BLÅ LAGUNE

Kommunal gjestehavn som driftes av Sortland Havn KF.

Havnen er selvbetjent.

På kaien finnes vannuttak, strøm, og container for levering av søppel. For alle fritidsfartøy er disse tjenestene inkludert i havneavgiften. Vennligst bruk containere på kai for tømming av avfall fra fartøy.

Fritidsfartøy betaler via GOMARINA app, per fot – per påbegynte døgn, evt for kort stopp inntil 2 timer.

Øvrige fartøy faktureres av Sortland Havn.

Levering av strøm, vann mm. kommer i tillegg.

Ta kontakt med Havnekontoret for levering av større mengder avfall, og evt miljøavfall.

Båter fortøyd på utsiden av hverandre betaler lik avgift.

Den enkelte båteier er ansvarlig for at avgift blir betalt umiddelbart etter ankomst.

Havnemyndighetene foretar jevnlig kontroll og inspeksjon og ved forlangende vil gyldig kvittering måtte fremlegges.


ORDENSREGLER DEN BLÅ LAGUNE

  • Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade.
  • Avfall skal deponeres i søppelcontainer utplassert på kai på nordsiden av anlegget.
  • Det er ikke tillatt å bringe i land oljeholdig avfall over kaien.
  • Det er ikke tillatt å dumpe fiskeavfall eller annet avfall i Torghukens område.
  • Sortland Havns personell er bemyndiget til å anvise kaiplass, forhaling eller skifte av kaiplass.
  • Havneadministrasjonen kan bortvise eller forby adgang til havneanlegget.
  • Arrangementer, som båtstevner/regattaer eller andre arrangementer, kan tillates etter søknad til havneadministrasjonen senest 24 timer før arrangementets begynnelse.
  • Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havne-administrasjonen gir i forbindelse med bruken av havneanlegget Torghuken.

Vi ønsker alle et hyggelig opphold

Velkommen tilbake!