Dagens aktivitet!

M/S Hav Streym inne for lasting av ca 1500 tonn skrapjern fra Reno Vest. Tråleren Martha Arendzee losser fisk til Eimskip. Kystverkets beredskapsfartøy og sørgående hurtigrute til kai i dag.