Cruiseskipet Costa neoRomantica sett fra lufta

Vi tar en flytur ved cruiseskipet Costa neoRomantica til kai på Sortland.