Vesterålen Cruise Port nyheter

Bildet mangler

Cruiseseminar

15. november 2012

Sortland Næringsforening, Discover Arctic og Sortland Havn avholdt cruiseseminar med god deltakelse fra næringslivet i området.