Bilder fra «gamle» Sortland

Fra arkivet presenterer vi bilder fra Juli 1988 fra Sortland, å vi noterer oss en rivende utvikling, med bl.a kaier, utfyllinger og bebyggelse!