Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn, utsikt mot Sortland sentrum
Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn, utsikt mot Sortland sentrum

Sortland Havn ligger på vestsiden av Sortlandsundet.

Skip kan ankomme og avgå nordover eller sørover i sundet til enhver tid på døgnet. Like nord for Sortland havn krysser Sortlandsbroen sundet med en fri seilingshøyde på 30 m på spring høyvann målt 40m ut på hver side fra senter av midtspennet. Seilingsbredde 140 m.