Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn, utsikt mot Sortland sentrum

Sortland Havn ligger på vestsiden av Sortlandsundet.

Skip kan ankomme og avgå nordover eller sørover i sundet til enhver tid på døgnet. Like nord for Sortland havn krysser Sortlandsbroen sundet med en fri seilingshøyde på 30 m på spring høyvann målt 40m ut på hver side fra senter av midtspennet. Seilingsbredde 140 m.