Bedriftsportal

Bedriftsportal med oversikt over forskjellige tjenester, innenfor havnas ISPS området og i nærmiljøet, som er relatert til maritime næringer i havna.

Skipselektronikk Telefon Faks E-post Web
Sortland Skipselektronikk 76 12 60 90 761 26 091  Send mail Nettside
Myre Elektronikkservice 76 13 31 90 761 33 141  Send mail Nettside

 

Bunkers og Olje Telefon Faks E-post Web
Statoil Service Sortland 76 12 80 00   – Send mail Nettside
Esso Havna Service 76 11 37 00 76 11 37 01 Send mail se veibeskrivelse

 

Skipsverft & reperasjon Telefon Faks E-post Web
Blokken Skipsverft AS 76 12 45 00 76 12 64 70 Send mail Nettside
SMV Hydraulic AS 47 67 80 00 Send mail Nettside
Norlense AS 76 11 81 80 76 11 81 81 Send mail Nettside

 

Skipshandel/proviant Telefon Faks E-post Web
Bunnpris 76 12 23 00 Nettside
Coop Mega Sortland 76 11 33 11 Send mail Nettside
Rema 1000 Vesterålsgt. Sortland 76 12 22 65 76 12 33 44 Nettside
Rema 1000 Sjøgt. Sortland 76 12 03 20 76 12 03 21 Nettside
Ute Sortland (Båtforhandler) 76 11 19 88 Nettside

 

Transport – Kranløft Telefon Faks E-post Web
Nordkran 76 12 35 62 76 12 34 68 Send mail Nettside
Bjørn Ovik AS 76 12 35 55 76 12 35 56 Send mail Nettside
Bulldozer Maskinlang AS 76 11 08 00 Send mail Nettside
Nor-Express AS 76 12 84 70 76 12 84 71 Send mail Nettside
VELO Varetaxi AS 91 69 78 69
97 54 76 14
Send mail  Nettside
Aksel Endresen Transport AS 76 13 36 26 76 13 45 32 Send mail Nettside
Boreal Transport Nord AS 51 56 41 00 Nettside
Vesterålen Transportsentral 90 06 71 29
Sortland Drosjesentral AS 76 12 13 10 76 12 31 01 Send mail  Nettside

 

Offentlige myndigheter –
Nyttige tjenester 
Telefon Faks E-post Web
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Redningsselskapet 76 15 74 21 76 15 75 90 Nettside
Kystvaktskvadron Nord 76 11 20 00 76 11 23 45 Nettside
Brønnøysundsregistrene 75 00 75 00 Send mail Nettside
Tollvesenet 77 62 55 00 77 62 55 59 Send mail Nettside
Postkontor 81 00 07 10 Send mail Nettside
Kystverket Nord-norge 07847 76 07 81 57 Send mail Nettside
Sjøfartsdirektoratet 52 74 50 00 52 74 50 01 Send mail Nettside