Båt-demostrasjon i Torghuken 8 og 9 september

Buholmen båt kommer til Sortland med båter fra Viknes og Targa for demostrasjon ved torghuken.