Bærekraft og samfunnsansvar er kjerneprinsipper for Sortland Havn. Vi forstår at våre handlinger har en dyp innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss. Derfor har vi en dedikert tilnærming til å oppfylle vårt ansvar.

Vi forplikter oss til å drive havnen på en måte som beskytter og bevarer miljøet. Dette inkluderer kontinuerlige tiltak for å redusere utslipp og minimere vårt økologiske fotavtrykk.

Sortland Havn er en aktiv bidragsyter til vårt lokalsamfunn. Gjennom støtte til lokale initiativer og samfunnsprosjekter ønsker vi å styrke vårt samfunns bånd og bidra til positiv samfunnsutvikling.

Vi praktiserer etikk og ansvarlig ledelse i alle aspekter av vår virksomhet. Våre retningslinjer for god forretningsskikk og samfunnsansvar er grunnleggende for vår drift.