Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn, utsikt mot Sortland sentrum
Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn, utsikt mot Sortland sentrum

Fartøy over 300 bruttotonn

Alle fartøy over 300 bruttotonn skal avgi anløpsmelding via Kystverkets anløpsportal SafeSeaNet.

Anløp skal meldes senest 24 timer ETA via Kystverkets anløpsportal SafeSeaNet.  Det inkluderer fiskefartøy, fritidsbåter og veteranfartøy over 300 BT.

Her kan du også bestille los, tjenester til kai og sende ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Meld inn anløp via SafeSeaNet her. 

ISPS-anløp

ISPS-regelverket beskriver sikringstiltak for betjening av skip i internasjonal fart, og gjelder følgende fartøy og innretninger:

  • Passasjerskip og lasteskip med bruttotonnasje på 500 tonn eller mer.
  • Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

Les mer om ISPS i maritim sikring på Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

Fartøy under 300 bruttotonn

Fritidsfartøy under 300 bruttotonn, mindre enn 15 meter lengde, kan søke gjestehavn eller småbåtplass. Småbåtplasser for langtidsleie tilbys av lokale båtforeninger.

For innmelding av andre fartøy under 300 bruttotonn, fyll inn skjema under:

Ved innmelding utenom ordinær åpningstid, man-fre 08:00 – 15:30, ta kontakt med havnevakta på telefon.

Telefon: 75 57 71 00

Anløpsmelding