Amerikaruta flytter store verdier

Skogafoss
Skogafoss hadde med seg fra Sortland 2200 tonn hvitfisk, som var levert av mindre godsbåter i innenriksfart fra Kirkenes i Nord til Ålesund i sør.
Andre vegen hadde Skogafoss med seg anleggsmaskiner til Hålogalandsbrua, emballasje til fiskeindustrien, fiskeolje til trankapselproduksjon og 3 islandske speedsjarker.
Les mer og se bilder på vol.no