Sortland havneterminal er et sikret område med regulert adgangskontroll.

Næringsdrivende som har aktivitet i Sortland Havn kan få automatisk tilgang til innkjøring ved å tegne sikringskontrakt med Sortland Havn KF, og søke om ID-kort og kjøretillatelse for aktuelle ansatte og kjøretøyer.  

Besøkende får adgang ved å kontakte havnevakta på forhånd eller ved ankomst.

Kontakt

75 57 71 00
havnekontoret@sortland-havn.no

ISPS områder 

ISPS (International Ship and Port facility Security code) områder gjelder for fartøy med ISSC sertifikat og er strengt adgangsbegrensede.

Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på området eller om bord på skipet. Kontroll og identifikasjon gjelder også for leverandører, service-personell og andre som betjener skipet.

Adgang til ISPS områder

Besøkende til fartøyet meldes til havnevakta av skipet/representant for skipet.

Kontakt:

75 57 71 00
havnekontoret@sortland-havn.no

Bestilling av kode til skipsmannskap

Securityoffiser skip (SSO) får utlevert kode for portåpning for sine mannskaper dersom de ønsker å gå i land i terminalen. Før det kan utstedes kode må det foreligge en oppdatert mannskapsliste samt oppdatert ankomst/avgangstidspunkt. fra fartøyet, fortrinnsvis i SafeSeaNet – eventuelt vedlagt dette skjemaet.  

På vegne av fartøy og mannskap bestilles kode hos ass. PFSO ved å fylle ut skjemaet under.