Det var Nor Lines båt Kvitbjørn som kom med 15 tanker med hydrogen peroxide, som skal lagres hos Sortland Havn, midlet brukes til å behandle lakselus