Den trygge veien mellom sjø og land

Webkamera

Vindmåler

Vannstand og tidevann

Sortland Havn

Sortland Havn er ikke bare et mottak for sjøtransport og gods, men også et logistikkpunkt for Vesterålen. Havnen brenner for det gode håndtrykket mellom sjø og land og for det verdifulle og utviklende samarbeidet med næringsliv, reiseliv og turisme.